Festival regels

Om het gehele festival op deze locatie in goede banen te kunnen leiden én jou en je medebezoekers een geweldige avond te laten hebben, dien je je als bezoeker aan de volgende huisregels te houden:

 • De hieronder genoemde huisregels zijn tevens de algemene voorwaarden van Sweelpop.
 • Er geldt een legitimatie plicht, indien u zich niet kunt legitimeren kan u de toegang worden ontzegd.
 • Bij het betreden van dit terrein geeft u toestemming aan de ordedienst dat zij u mogen fouilleren.
 • Aanwijzingen van de ordedienst en de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen. Nog om met consumpties het veld te verlaten.
 • Consumpties moet u met muntjes betalen. Gekochte munten worden niet teruggenomen.
 • Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen een andere kleur polsbandje om (waarmee zij alcoholische dranken kunnen kopen) dan bezoekers onder de 18 jaar. Bezoekers die zich niet kunnen legitimeren krijgen eenzelfde polsbandje als bezoekers onder de 18 jaar.
 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht.
 • Iedere bezoeker zonder polsbandje zal het terrein moet verlaten.
 • Het gebruik/handelen van drugs is ten strengste verboden.
 • Wanneer u onder de invloed van drugs en/of teveel alcohol verkeert, kan u de toegang ontzegd worden.
 • Het dragen van wapens en/of ongewenste voorwerpen is ten strengste verboden.
 • Bij geweld of agressief gedrag kan u de toegang ontzegd worden.
 • Het is niet toegestaan audio-/visuele opnamen te maken.
 • De organisatie maakt gedurende de avond beeldmateriaal van het concert en haar bezoekers. Dit materiaal wordt op de website van de organisatie geplaatst. Tevens kan dit materiaal gebruikt worden in PR-materiaal. Bij het betreden van dit terrein geeft u toestemming voor het gebruik van dit beeld materiaal.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie folders of andere promotionele artikelen uit te delen.
 • Indien u zich niet aan deze huisregels houdt kunt u van het terrein worden verwijderd. Uw entree- en/of muntgeld krijgt u niet terug.
 • Bezoek van het popconcert geschiedt op eigen risico.
 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel en/of diefstal toegebracht door derden.
 • Aangeschafte tickets worden niet teruggenomen. In het geval van afgelasting van het festival door onvoorziene omstandigheden zal de organisatie een beslissing nemen over een eventuele regeling ter vergoeding van de gekochte kaarten.  

In omstandigheden waarbij deze huisregels geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.