Informatie

40 jaar Sweelpop is toch wel een prestatie op zich, maar wat is nu eigenlijk de kracht van Sweelpop? De kracht is dat het festival met de tijd is meegegaan, maar in de basis altijd hetzelfde is gebleven. Sweelpop blijft namelijk een evenement voor jong en oud waar iedereen weer met oude bekenden in gesprek komt. Daarnaast zorgt Sweelpop ervoor dat de jeugd van Zweeloo elkaar opzoekt en met elkaar contact legt.

Sweelpop is een festival dat gekenmerkd wordt door open en gezellige sfeer. Deze bijzondere sfeer is toch iets om trots op te zijn als organisatie, waarin het dorpse element heel belangrijk blijft. Iedereen die verbonden is aan Sweelpop zorgt voor deze positieve sfeer, hierbij kan gedacht worden aan: artiesten, leveranciers, beveiligers, EHBO’er en natuurlijk bezoekers. In het speciaal willen wij onze sponsoren bedanken die Sweelpop altijd een warm hart toedragen. Ook willen wij graag onze geweldige vrijwilligers bedanken voor hun inzet, niet alleen tijdens Sweelpop, maar ook tijdens de randactiviteiten die Sweelpop organiseert. Zonder jullie is Sweelpop in deze vorm niet mogelijk!

Om het gehele festival op deze locatie in goede banen te kunnen leiden én jou en je medebezoekers een geweldige avond te laten hebben, dien je je als bezoeker aan de volgende huisregels te houden:
De hieronder genoemde huisregels zijn tevens de algemene voorwaarden van Sweelpop.
- Er geldt een legitimatie plicht, indien u zich niet kunt legitimeren kan u de toegang worden ontzegd.
- Bij het betreden van dit terrein geeft u toestemming aan de ordedienst dat zij u mogen fouilleren.
- Aanwijzingen van de ordedienst en de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd.
- Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen of om met consumpties het veld te verlaten.
- Consumpties moet u met muntjes betalen. Gekochte munten worden niet teruggenomen.
- Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen een andere kleur polsbandje om (waarmee zij alcoholische dranken kunnen kopen) dan bezoekers onder de 18 jaar. Bezoekers die zich niet kunnen legitimeren krijgen eenzelfde polsbandje als bezoekers onder de 18 jaar.
- Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht.
- Het kopen en vervolgens doorgeven van een alcoholische drank aan een minderjarige is verboden.
- Iedere bezoeker zonder polsbandje zal het terrein moet verlaten.
- Het gebruik/handelen van drugs is ten strengste verboden.
- Wanneer u onder de invloed van drugs en/of teveel alcohol verkeert, kan u de toegang ontzegd worden.
- Het dragen van wapens en/of ongewenste voorwerpen is ten strengste verboden.
- Bij geweld of agressief gedrag kan u de toegang ontzegd worden.
- Het is niet toegestaan audio-/visuele opnamen te maken.
- De organisatie maakt gedurende de avond beeldmateriaal van het concert en haar bezoekers. Dit materiaal wordt op de website van de organisatie geplaatst. Tevens kan dit materiaal gebruikt worden in PR-materiaal. Bij het betreden van dit terrein geeft u toestemming voor het gebruik van dit beeld materiaal.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie folders of andere promotionele artikelen uit te delen.
- Indien u zich niet aan deze huisregels houdt kunt u van het terrein worden verwijderd. Uw entree- en/of muntgeld krijgt u niet terug.
- Bezoek van het popconcert geschiedt op eigen risico.
- De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel en/of diefstal toegebracht door derden.
- Aangeschafte tickets worden niet teruggenomen. In het geval van afgelasting van het festival door onvoorziene omstandigheden zal de organisatie een beslissing nemen over een eventuele regeling ter vergoeding van de gekochte kaarten.

In omstandigheden waarbij deze huisregels geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.