Oud & Nieuw Party

Voorverkoop

De organisatie heeft besloten om alleen toegangskaarten te verkopen in de voorverkoop.
Er kunnen dus geen toegangskaarten worden gekocht op de avond zelf!

De toegangskaarten kunnen tot 30 december exclusief worden gekocht bij AnyTyme Aalden.
Openingstijden: maandag-donderdag 16:00-19:00, vrijdag-zondag 11:30-20:00.

De Oud & Nieuw Party wordt mede mogelijk gemaakt door:  

Huisregels Oud & Nieuw Party

Om het feest in goede banen te kunnen leiden én jou en je medebezoekers een geweldige avond te laten hebben, dien je je als bezoeker aan de volgende huisregels te houden:

 • Bij het betreden van de locatie accepteert u de gestelde huisregels.
 • Aanwijzingen van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen.
 • Consumpties moet u met muntjes betalen. Gekochte munten worden niet teruggenomen.
 • Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen een groen polsbandje om (waarmee zij alcoholische dranken kunnen kopen), bezoekers onder de 18 jaar krijgen een rood polsbandje om. Bezoekers die zich niet kunnen legitimeren krijgen een rood polsbandje net als bezoekers onder de 18 jaar.
 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht. Ook niet onder toezicht van de ouderlijke macht.
 • Iedere bezoeker zonder polsbandje zal de locatie dienen te verlaten.
 • Geen toegangskaart = geen toegang.
 • Het gebruik/handelen van drugs is ten strengste verboden.
 • Wanneer u onder de invloed van drugs en/of teveel alcohol verkeert, kan u de toegang ontzegd worden.
 • Het dragen van wapens en/of ongewenste voorwerpen is ten strengste verboden.
 • Het mee nemen of afsteken van vuurwerk is zowel binnen als buiten ten strengste verboden.
 • Bij geweld of agressief gedrag kan u de toegang ontzegd worden.
 • De organisatie maakt gedurende de avond beeldmateriaal van het concert en haar bezoekers. Dit materiaal wordt op de website of facebook van de organisatie geplaatst. Tevens kan dit materiaal gebruikt worden in PR-materiaal. Bij het betreden van de locatie geeft u toestemming voor het gebruik van dit beeld materiaal.
 • Indien u zich niet aan deze huisregels houdt kunt u van uit de locatie worden verwijderd. Uw entree- en/of muntgeld krijgt u niet terug.
 • Bezoek van de Oud&Nieuw Party geschiedt op eigen risico.
 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel en/of diefstal toegebracht door derden.
 • Schade aan de locatie zal volledig worden verhaald op de schade veroorzakende bezoeker.
 • In omstandigheden waarbij deze huisregels geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.